Stiftelsen

Hjördis Schymberg

Stiftelsen

I sin avsiktsförklaring till donation och stiftelsebildande uttalade Hjördis Schymberg följande önskemål:
“Donationen skall möjliggöra att Schymbergsgården åter skall fyllas med kulturellt liv och att den på olika sätt skall bli till gagn för unga musiker, sångare och andra konstnärer. Den bör så långt som möjligt bevaras som en intakt kulturmiljö från min barndom och uppväxttid i syfte att ge ett äkta besked om en gången epok.”

Ordförande Kristian Areskog (070-530 43 63)
Vice ordförande Margareta Karlman (070-351 86 36)
Kassör Thomas Brännström (076-787 11 07)
Ledamöter
Helen Lundqvist Dahlen (072-240 10 08)
Anders Olsson (070-2527644)
Brita Hatt (070-585 01 36)
Ulla Näsman (070-6322583)

Vänföreningen

Vänföreningen till stiftelsen Schymbergsgården har till ändamål att främja och stödja Stiftelsens verksamhet. Ordförande är Brita Hatt, Härnösand (070-585 01 36) och kassör Maud Blomberg, Alnön (070-558 74 57). För medlemsavgiften 100 kronor har Du möjlighet att stöjda verksamheten vid Schymbergsgården och får fortlöpande information om vad som händer. Du kan också lämna en gåva till Vänföreningen. Alla gåvor, stora som små, är välkomna!

Ditt stöd är viktigt för Schymbergsgårdens bevarande och verksamhet! Betala in summan på bankgiro 5095-8628. Glöm ej att ange namn och adress på talongen!

Ordförande Brita Hatt, Härnösand (070-585 01 36)
Kassör Maud Blomberg, Alnön (070-558 74 57)