Donatorer

Hjördis Schymberg

Donatorer och sponsorer

Gunnar Callbo och Birgitta Nordin gjorde det möjligt att förvalta donationen och iordningställa byggnaderna inför invigningen 1999, så verksamhet kan bedrivas enligt donatorns önskemål.

Verksamheten vid Schymbergsgården stöds med bidrag från en rad sponsorer, vilka listas och länkas härintill. Vi tar tacksamt emot fler sponsorer och diskuterar gärna olika former av samarbeten! Kontakta styrelsen! Privatpersoner välkomnas att ge ett bidrag genom Vänföreningen Schymbergsgården.

Verksamheten erhåller stöd från Sundsvalls kommun, Arrangörslyftet Västernorrland samt Scenkonst Västernorrland.

Sponsorer